ביטוח מנהלים

מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה 

החוסך בביטוח מנהלים יכול להתאים את מרכיב הביטוח חיים ואת הביטוח אובדן כושר עבודה להעדפותיו האישיים ולהגדיר ביטוח איכותי יותר,

אך חשוב לשים לב שהעלות הוא על חשבון החיסכון.

עד שנת 2013 בלבד הביטוח מנהלים שווק עם מקדם מובטח המבטיח שהקצבה לא תקטן כתוצאה מעליה בתוחלת החיים,

מ09/2023 בוטל האפשרות להתחיל להפקיד לביטוח מנהלים 

רק במקרה שמופקד לקרן פנסיה באותו חודש מעל 20.5% של פעמיים השכר המומצע במשק אפשרי על השכר מעבר להפקיד לביטוח מנהלים.