ביטוח משכנתא

בעת לקיחת משכנתא בבנק

הבנק יחייב אותנו לרכוש ביטוח חיים למשכנתא- ביטוח שנועד לבטח את הבנק במקרה של פטירה ח"ו של אחד מהמלווים והדירה תעבור ליורשים .סכום הביטוח מותאם לסכום המשכנתא מסלוליו וריביותיו ונקטן בהתאם להחזר סכומי המשכנתא

אם רכשתם את הביטוח דרך הבנק או מוקד ללא בדיקה מתאימה סביר להניח שאתם משלמים מחיר יקר יותר מאשר סוכנות ביטוח פרטית

*יתכנו הבדלים ושינויים מחברה לחברה ומעת לעת

לבדיקת ביטוח המשכנתא