קופת גמל

מוזמנים כבר עכשיו להרוויח יותר מההשקעה
בקופת הגמל שלכם

קופות גמל הוא חיסכון שמיועד לגיל פרישה כקצבה,
בשונה מהקרן פנסיה וביטוח מנהלים – אין מרכיב ביטוח,
לרב החוסכים בקופת גמל קיים ביטוח אובדן כושר עבודה וחיים פרטי 

(מדויק בשבילם בעלות גבוה יותר) 
ולכן אין להם צורך בביטוח שבתוך הקרן פנסיה.