תכננו את הבלתי מתוכנן.

איך אתם יודעים

להציב יעד כלכלי לשנה הבאה?
מסתבר שיש לכם תוכנית מסודרת.
מה הולך לקרות בעוד חודש,

בעוד חצי שנה

ובעוד שמונה חודשים.
אתם מתכוננים עם פעילות,
ומנגד עם כספים שיממנו אותם.
ע"י תורמים בצורה

בה בחרתם לקבל

את התרומות שלכם.

 

המלצתי:

קחו לכם תמיד

סכום גדול נוסף לבלת"מים.
כי הם תמיד יבואו…

ולמה?

עמותה שמגייסת כספים מראש,

מבטאת עמותה יציבה ומסודרת.
יש לה יעדים,

יש לה מטרות

ויש לה כספים

אותם היא אמורה לגייס.
התורמים יתחברו לעמותה כזו.
הם רואים פעילות,

הם שומעים סדר

ומבינים שיש פה משהו גדול.

לעומת זאת,
עמותה שצווחת "הצילו" על בכל פניה,
משדרת –
אני לא מתוכננת.
לא יציבה.
ולא ממש יודעת

מה אני הולכת לעשות מחר.

לחץ

הוא גורם שיצליח לייצר לכם כסף

לטווח הקצר.
אבל,

החכם עיניו בראשו,
וכדי ליצור סביבה תורמת ומחוברת,
עדיף לבוא

עם תוכנית פעילות מסודרת ובריאה לתקופה.
וכך להתרים ברוגע,

במתינות ועם הסבר בהיר ומסודר

על מה ולמה

העמותה זקוקה לתרומה

ברגעים אלו.

למאמרים נוספים

אבטחו את עתידכם! לתכנן מהיום את הפנסיה?!

Some Useful Links for You to Get Started

תכננו את הבלתי מתוכנן.